Onderwijskundig advies en ontwerp

 
Mijn advisering richt zich op onderwijsontwikkeling, kwaliteitszorg en toetsing. Hierbij houd ik de eisen uit het actuele accreditatiestelsel in beeld en ben ik op de hoogte van innovatieve vormen van onderwijs en toetsing. Eerder gaf ik bijvoorbeeld advies bij de totstandkoming van nieuwe opleidingen, onderwijsvormen, opleidingsplannen en toetsbeleid. Ook werkte ik als interim adviseur bij afdelingen onderwijs & kwaliteit van diverse hogescholen. Naast mijn rol als adviseur ga ik ook graag zelf aan de slag met de (door)ontwikkeling van opleidingen. In mijn rol als programmamanager jaren geleden heb ik vele malen opleidingen en trainingen ontworpen en in de markt gezet, met name op het gebied van bedrijfskunde, management, sales, communicatie en marketing. Recent was ik bijvoorbeeld projectleider, ontwerper en ontwikkelaar van een nieuwe deeltijd masteropleiding voor leidinggevenden en bestuurders in het onderwijs. Andere recente onderwijskundige opdrachten betroffen het ontwerp van een serie nieuwe toetsmatrijzen en beoordelingsrubrics en de ontwikkeling van nieuwe eindkwalificaties in nauwe samenwerking met een docententeam.

 

Accreditaties en audits

Regelmatig werk ik als auditor/secretaris voor NVAO-visitaties van bachelor- en masteropleidingen via de NQA. Vanuit deze ervaring ben ik ook inzetbaar als secretaris of panellid bij interne audits. Ik kies hierbij voor een positief kritische en ontwikkelgerichte benadering en zet de eigen keuzes en kracht van de opleiding centraal.

 

Onderzoek en evaluatie

Ook heb ik regelmatig evaluatie onderzoeken uitgevoerd voor opleidingen of onderdelen daarvan zoals toetsing. Deze onderzoeken leiden tot een integraal beeld vanuit studenten, docenten en het werkveld. De resultaten van een dergelijk onderzoek leg ik vast in een korte heldere rapportage met aanbevelingen, zodat betrokkenen van de opleiding een totaalbeeld van het functioneren van de opleiding krijgen. In het verleden hebben opleidingen dergelijke rapportages bijvoorbeeld ook ingezet bij de opzet van samenwerkingen met andere opleidingen en het werkveld.

 

 

Advertenties