Diversiteit aan opdrachten en omgevingen is voor mij de sleutel tot plezier en succes in mijn werk. Het houdt me scherp en zorgt ervoor dat ik op veel plekken kan aarden. In mijn portfolio ziet u dus van alles rondom leren en ontwikkelen: onderwijskundig advies, accreditaties in het hoger onderwijs, ontwikkeling van opleidingen en (bedrijfs)trainingen, kwaliteitszorg en projectleiding.

 

Onderwijskundig advies en ontwerp
Mijn advisering richt zich op onderwijsontwikkeling, accreditatie en toetsing. Eerder gaf ik bijvoorbeeld advies bij de totstandkoming van nieuwe opleidingen, nieuwe onderwijsvormen, opleidingsplannen en toetsbeleid. Ook werkte ik als interim adviseur bij afdelingen onderwijs & kwaliteit van diverse hogescholen.

Naast mijn rol als adviseur ga ik ook graag zelf aan de slag met de (door)ontwikkeling van opleidingen als onderwijskundig projectleider of ontwikkelaar. In mijn rol als programmamanager heb ik opleidingen en trainingen ontworpen en in de markt gezet, met name op het gebied van bedrijfskunde, management, sales, communicatie en marketing. Recenter was ik bijvoorbeeld projectleider en ontwikkelaar van een nieuwe deeltijd masteropleiding voor leidinggevenden en bestuurders in het onderwijs.

 

Accreditaties en audits

Regelmatig werk ik als auditor/secretaris voor NVAO-visitaties van bachelor- en masteropleidingen via de NQA. Vanuit deze ervaring ben ik ook inzetbaar als secretaris of panellid bij interne audits. Ik kies hierbij voor een positief kritische en ontwikkelingsgerichte benadering en zet de eigen keuzes en kracht van de opleiding centraal, zoals het NVAO-kader beoogt.

 

Onderzoek en evaluatie

Ook heb ik regelmatig evaluatie onderzoeken uitgevoerd voor opleidingen of onderdelen daarvan zoals toetsing. Deze onderzoeken leiden tot een integraal beeld vanuit studenten, docenten en het werkveld. De resultaten van een dergelijk onderzoek leg ik vast in een korte heldere rapportage met aanbevelingen, zodat betrokkenen van de opleiding een totaalbeeld van het functioneren van de opleiding krijgen. In het verleden hebben opleidingen dergelijke rapportages bijvoorbeeld ook ingezet bij de opzet van samenwerkingen met andere opleidingen en het werkveld. Ook deed ik onderzoek naar de kwaliteit van toetsing in de rol van extern lid van toetscommissies en examencommissies.

 

Project- en programmamanagement

Bij ISBW en ICM heb ik de rol van opleidingsmanager/ programmamanager altijd met veel plezier vervuld. Nog steeds doe ik dit werk graag, omdat het een brede rol is waarin een onderwijskundige, projectmatige en marktgerichte blik nodig is. Als u bijvoorbeeld tijdelijk vervanging nodig heeft, dan kan ik u wellicht op projectbasis helpen.